עדי כוכבי

מנהלת הפעילות למען הקהילה – לוגיקה תעשיות

הגב’ עדי כוכבי מנהלת את תחום הקהילה בלוגיקה תעשיות.
פעילותה של עדי שואבת מניסיונה כחברה בארגונים בינלאומיים, הפועלים למען הקהילה
( Alpha Phi Omega community service group, AIESEC). כיום היא מנהלת בחברה את הפעילות הקהילתית, תוך התמקדות בהגשת תכניות, שנועדו לפתח ולקדם אוכלוסיות ילדים בישראל.