הרב יהודה מרמורשטיין-מנהל כללי

מנהל כללי בעמותת עלה-עזר לילד המיוחד הפועלת לשיקום וקידום אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וקשיים רפואיים מורכבים. עלה מעניקה שירותי דיור, חינוך  תעסוקה ושיקום ל-800 תינוקות, ילדים וצעירים מתבגרים בארבעה מרכזים בבני ברק, גדרה, ירושלים ובנגב. מרכזי עלה הם בית חם ואוהב לדיירים והם פועלים במטרה להעניק לדיירים חיים מלאים ובעלי ערך בהם הם מתפקדים תוך מיצוי יכולותיהם. בנוסף מפעילה עלה מרפאות קהילתיות ופועלת להקמת בית חולים שיקומי הראשון מסוגו בנגב במטרה לתת מענה שיקומי ומזור לתושבי הדרום.

את דרכו המקצועית החל בפיתוח מוסדות חינוך  בטבריה, חדרה ורכסים. בשנת 1988   החל לכהן כמנכ”ל עמותת עלה בני ברק  ובשנת 1994 יסד והקים  את רשת עלה בישראל מעונות בתי”ס וגנ”י בחינוך המיוחד ומשמש כמנהל הכללי עד היום . בין השנים 1998-2013 כיהן גם כחבר מועצת עירית בני ברק והיה ממונה על תחומי הבריאות ותברואה

במסגרת תפקידיו פעל ופועל בנחישות ונמרצות בשיתוף הממסד הממלכתי החברה  הציבורית והקהילה  העסקית בפיתוח שירותים בתחומי חינוך בריאות שיקום ורווחה לאנשים עם מש”ה, ובמיצוי זכויותיהם בקרב משרדי הממשלה והשלטון המקומי במטרה לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מש”ה ולרווחתם. במסגרת תפקידים אלו הרבה לעסוק בנושאי פיתוח וגיוס משאבים ותכנון אסטרטגי במטרה לפתח אחריות חברתית בקרב קרנות, ארגונים שונים, ובמגזר העסקי .

לרב מרמורשטיין ניסיון רב שנים ביצירת וקידום קשרים מקצועיים עם מרכזי חינוך, רווחה ובריאות בארץ ובעולם, הוא מעורב בפיתוח גופי ידע ומחקר לצורך קידום זכויות של אנשים עם מוגבלויות, והוא פועל רבות בקרב גורמי ממשל ושלטון בסוגיות הקשורות בצרכים של אנשים עם מוגבלות.

מתגורר בבני ברק, נשוי ,אב לחמישה וסב לנכדים.