מגורים

למתבגרים. המגורים מאפשרים לדיירים לתפקד בצורה המיטבית בסביבה בטוחה ומוגנת בכל המישורים.
המגורים מתקיימים בכמה מסגרות:
1. פנימייה רגילה- לילדים וצעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, במצב סיעודי.
2. מחלקת סיעודי מורכב- כאשר קיים מרכיב נוסף, של מצבים רפואיים פעילים עפ”י קריטריונים שנקבעו ע”י משרדי הבריאות והרווחה.
3. מחלקת סיעודי צעיר- לצעירים שנסיבות החיים הביאו אותם למצב סיעודי ותלותיות במטפלים בפעולות היומיום, ואשר אינם זכאים יותר לשיקום במחלקות ייעודיות.

לתרומות

על ידי תרומתכם לעלה, אתם תעזרו לנו לעמוד במטרה שלנו לאפשר לכל ילד, ללא קשר למוגבלותו, לממש את יכולותיו במלואן ולחיות חיים איכותיים. תודה על השותפות והנדיבות!