Donation Opportunities

שתף את העמוד


עוד מעמוד תרומות:

לא נמצאו פריטים תואמים

תרומה און ליין

תרומה און ליין


רשת עלה כיום מהווה קהילה גלובלית, שפעילותה מתבססת על עקרונות של מקצועיות, רגישות, הכלה, מחויבות וחסד. פעילותה של עלה מחוללת את השינוי בחייהם של ילדים ואנשים רבים בישראל, עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה ולעיתים גם עם מורכבויות רפואיות. אנו עושים הכל על מנת לאפשר להם לחיות בעולם אכפתי וטוב יותר, המותאם לצרכיהם המיוחדים. על ידי תרומה לעלה, תוכל לסייע לנו לעמוד במטרתנו לאפשר לכל ילד, תלמיד או בוגר, על אף מוגבלותו – לממש את הפוטנציאל הטמון בו, ואת זכותו לחיות חיים איכותיים כחלק בלתי נפרד מהחברה תודה על שותפותך ועל נדיבות ליבך. על ידי תרומה לעלה, תוכל לסייע לנו לעמוד במטרתנו לאפשר לכל ילד, תלמיד או בוגר, על אף מוגבלותו – לממש את הפוטנציאל הטמון בו, ואת זכותו לחיות חיים איכותיים כחלק בלתי נפרד מהחברה.
בחר מטבע

אנא שיקלו תרומה חודשית.

עוד מעמוד תרומות:

לא נמצאו פריטים תואמים