Donation Opportunities


שתף את העמוד


תוכנית רכיבה טיפולית

תוכנית רכיבה טיפולית


הרכיבה הטיפולית מעניקה לילדים ובוגרים בעלי מוגבלויות, תחושה של שליטה, חופש, עצמאות ואחריות, מהם נהנה כל אדם. הרכיבה על הסוסים מפתחת את מיומנויות השרירים ואת השליטה בתנועות הגוף, כאשר הפעילות עצמה מהנה ומלהיבה.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 860,319.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.