fbpx

תוכנית התנדבות בסיסית

35,510.00

בחר מטבע

יצירת בסיס מתנדבי של מדריכים אשר יעזרו לילדי עלה להתאמן בתרגילי טיפול נחוצים בבית במשך כל השבוע

אנא שיקלו תרומה חודשית.