fbpx

תוכנית הכשרת מתנדבים

10,653.00

בחר מטבע

השתלמויות וקורסים קצרים נערכים למתנדבים במגוון שיטות טיפול, טיפול מתנדב-ילד, מעורבות הורים ועוד.

אנא שיקלו תרומה חודשית.