Donation Opportunities


שתף את העמוד


שקיות בשמים

שקיות בשמים


שקיות אורגנזה קטנות אלו נוחות לתחיבה בכיסים, אבל גדולות מספיק כדי להכיל ציפורן ופרחים מיובשים. השקיות הריחניות, זמינות במגוון רחב של צבעים, יכולות להתחב במגירה או בארון להפיח ריח של רעננות, או לשמש כקישוט לשולחן באירוע או בחג, וכמובן לשמש כבשמים בהבדלה. ההכנסות ממכירת פריטים אלה מאפשרים לעלה להמשיך להציע לילדים מיוחדים בישראל את ההזדמנות לפתח את הפוטנציאל הטמון בהם ולחיות חיי איכות. שימו לב: ההזמנה לשקית אחת ניתן להזמין כמות כחודש מראש לפני שמחה, לשבתות חתן וכד'. .
בחר מטבע

11.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.

שקיות אורגנזה קטנות אלו נוחות לתחיבה בכיסים, אבל גדולות מספיק כדי להכיל ציפורן ופרחים מיובשים. השקיות הריחניות, זמינות במגוון רחב של צבעים, יכולות להתחב במגירה או בארון להפיח ריח של רעננות, או לשמש כקישוט לשולחן באירוע או בחג, וכמובן לשמש כבשמים בהבדלה. ההכנסות ממכירת פריטים אלה מאפשרים לעלה להמשיך להציע לילדים מיוחדים בישראל את ההזדמנות לפתח את הפוטנציאל הטמון בהם ולחיות חיי איכות. שימו לב: ההזמנה לשקית אחת ניתן להזמין כמות כחודש מראש לפני שמחה, לשבתות חתן וכד'. .