Donation Opportunities


שתף את העמוד


קדמו את שרה

קדמו את שרה


הפעם הראשונה ששרה חייכה הייתה לאחר יום מלא במרכז עלה. ביום הזה היא זכתה למגוון טיפולים, שיעורי חינוך מיוחד, חוגים והמון אהבה בין לבין. זה הבית המתאים לצרכיה, ואלו הפעילויות שכדאי להעניק לה מדי יום, כדי שהיא תמשיך לחייך… תמכו בשרה ע"י מימון מגורים, חינוך וטיפול למשך חודש.
בחר מטבע

נקה

אנא שיקלו תרומה חודשית.

* השמות שונו כדי להגן על מטרות פרסום פרטיות אפשרויות: