Donation Opportunities


שתף את העמוד


קדמו את חיים

קדמו את חיים


תרפיה במוסיקה נוגעת בנשמתו של חיים. גם ברגעים הכי כבויים ואפלים, חיים מתעורר לחיים כשמגיעה שעת הטיפול במוסיקה. פתאום מפציע חיוך על פניו, גופו נענה לצלילים, והוא אפילו מצליח לתופף כמו גדול. חשוב לנו לראות את חיים זורח, כמה שיותר… תמכו בחיים ע"י מימון שיעור תרפיה במוסיקה.
בחר מטבע

נקה

אנא שיקלו תרומה חודשית.

* השמות שונו כדי להגן על מטרות פרסום פרטיות אפשרויות: