קדמו את חיים

בחר מטבע

תרפיה במוסיקה נוגעת בנשמתו של חיים. גם ברגעים הכי כבויים ואפלים, חיים מתעורר לחיים כשמגיעה שעת הטיפול במוסיקה. פתאום מפציע חיוך על פניו, גופו נענה לצלילים, והוא אפילו מצליח לתופף כמו גדול. חשוב לנו לראות את חיים זורח, כמה שיותר… תמכו בחיים ע"י מימון שיעור תרפיה במוסיקה.

* השמות שונו כדי להגן על מטרות פרסום פרטיות אפשרויות:

Quantity:

אנא שיקלו תרומה חודשית.