Donation Opportunities


שתף את העמוד


קדמו את דבי

קדמו את דבי


לדבי, ילדה עם רצונות וצרכים שלעיתים קשה לה לבטא עקב המוגבלות איתה היא מתמודדת בגבורה, יש צורך לבטא את עצמה ואת מגוון רגשותיה, הכוללים לעיתים גם תסכול כשהיא לא יכולה לעשות זאת במילים, האומנות באה לעזרתה. מפגשי הטיפול באומנות נותנים לדבי הזדמנות לביטוי עצמי, מפתחים את היצירתיות שלה, ובעיקר – מעלים חיוך גדול על פניה. בכל שיעור היא פורחת מחדש. תמכו במימון שני טיפולים באומנות לדבי.
בחר מטבע

נקה

אנא שיקלו תרומה חודשית.

* השמות שונו כדי להגן על מטרות פרסום פרטיות