Donation Opportunities


שתף את העמוד


קדמו את ג'וש

קדמו את ג'וש


ג'וש אינו יכול לחיות בסביבה רגילה שאינה מותאמת לצרכיו המיוחדים. גם אם אנו מעניקים לו בית ומשפחה בעלה, עדיין הוא כמה להיות עם בני משפחתו ולהריח את ריח בית הוריו באשקלון. כשג'וש נוסע הביתה מדובר בפרויקט מורכב, אך כל המאמצים שווים תמורת מנה הגונה של חום ואהבה שמעניקים לו אבא, אמא ובני המשפחה. תמכו בג'וש ע"י מימון שלוש נסיעות בשנה לבית משפחתו באשקלון.
בחר מטבע

נקה

אנא שיקלו תרומה חודשית.

* השמות שונו כדי להגן על מטרות פרסום פרטיות אפשרויות: