קדמו את ג'וש

בחר מטבע

ג'וש אינו יכול לחיות בסביבה רגילה שאינה מותאמת לצרכיו המיוחדים. גם אם אנו מעניקים לו בית ומשפחה בעלה, עדיין הוא כמה להיות עם בני משפחתו ולהריח את ריח בית הוריו באשקלון. כשג'וש נוסע הביתה מדובר בפרויקט מורכב, אך כל המאמצים שווים תמורת מנה הגונה של חום ואהבה שמעניקים לו אבא, אמא ובני המשפחה. תמכו בג'וש ע"י מימון שלוש נסיעות בשנה לבית משפחתו באשקלון.

* השמות שונו כדי להגן על מטרות פרסום פרטיות אפשרויות:

Quantity:

אנא שיקלו תרומה חודשית.