Donation Opportunities


שתף את העמוד


"פרויקט "ילדים בטוחים

"פרויקט "ילדים בטוחים


הפרויקט יפעיל מפגשי תמיכה והקניית ידע להורים ולצוות המטפל, במטרה לסייע ליצירת תנאים בטוחים לילדים עם מוגבלויות. המפגשים יונחו ע"י מטפלים ומומחים מקצועיים ומנוסים.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 1,918.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.