fbpx

פרויקט הגנה על ילדים

1,776.00

בחר מטבע

לתת חסות לסמינר הדרכה לסגל ולהורים על יצירת תנאים בטוחים לילדים עם מוגבלות מורכבת

אנא שיקלו תרומה חודשית.