Donation Opportunities


שתף את העמוד


ערכת רופא

ערכת רופא


ערכת כלים רפואיים, המיועדת להפיג את פחדי הילד ולחבר אותו רגשית לרופא בטרם הטיפול/ניתוח. הרופא והילד ממששים את הכלים ביחד, והפעילות המשותפת יוצרת אווירה נינוחה ובטוחה ומפחיתה חרדות וחוסר ודאות.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 19,116.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.