fbpx

עמידון דינאמי

3,196.00

בחר מטבע

מספק תמיכה, עמידה לילדים עם מוגבלות פיזית מורכבת, ובכך ממקסם
עצמאות, יישור משותף תקין ואינטראקציה עם הסביבה.

אנא שיקלו תרומה חודשית.