Donation Opportunities


שתף את העמוד


סט הבדלה

סט הבדלה


גם שבת קודש מגיעה לסיומה, הגיע הזמן לשבוע נוסף אך למה שלא נתחיל אותו עם סט הבדלה מעוצב ויפהפה. כל ערכת הבדלה מכילה קופסת – תבלינים ריחניים, נר הבדלה קלוע, וכן שעונית – מוטבעת בברכת "שבוע טוב" – להגנה מנזילות וטפטופי שעוה של הנר. נאמר כי את החוטים של הנר הקלוע מייצגים סוגים רבים של יהודים בעולם, שכולם הם חלק של עם אחד מאוחד, ולכן ראוי כי הנר המראה על איחוד – נוצר על ידי ילדים אשר אור פנימי זורח מתוכם, והם אכן חלק בלתי נפרד מאיתנו.
בחר מטבע

36.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.

גם שבת קודש מגיעה לסיומה, הגיע הזמן לשבוע נוסף אך למה שלא נתחיל אותו עם סט הבדלה מעוצב ויפהפה. כל ערכת הבדלה מכילה קופסת – תבלינים ריחניים, נר הבדלה קלוע, וכן שעונית – מוטבעת בברכת "שבוע טוב" – להגנה מנזילות וטפטופי שעוה של הנר. נאמר כי את החוטים של הנר הקלוע מייצגים סוגים רבים של יהודים בעולם, שכולם הם חלק של עם אחד מאוחד, ולכן ראוי כי הנר המראה על איחוד – נוצר על ידי ילדים אשר אור פנימי זורח מתוכם, והם אכן חלק בלתי נפרד מאיתנו.