fbpx

מתקני חצר

887,750.00

בחר מטבע

מגרש משחקים בחוץ עם ציוד מיוחד לילדי עלה. המגרש זמין עבור מעונות יום הילדים של "יד לטף" ולגן הילדים במרכז חינוכי שיקומי החדש הנמצא בשלבי בנייה במרכז הארץ.

אנא שיקלו תרומה חודשית.