fbpx

משחקי ראיה

1,243.00

בחר מטבע

מגרה עניין, פעילות ותקשורת על ידי תגובה לתנועה הקלה ביותר של הראש או היד. מתאים במיוחד לילדים עם ליקויי ראייה.

אנא שיקלו תרומה חודשית.