Donation Opportunities


שתף את העמוד


מכון התעמלות שיקומי – מעונות עלה בני ברק – נתרם

מכון התעמלות שיקומי – מעונות עלה בני ברק – נתרם


מכון התעמלות מודרני, המאובזר במגוון ציוד שיקומי ייעודי. מותאם לילדי הקהילה בעלי צרכים מיוחדים.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 382,365.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.