Donation Opportunities


שתף את העמוד


מומחה לרפואת ילדים

מומחה לרפואת ילדים


שכירת שירותיו של רופא ילדים, המתמחה גם בבעיות הקשורות במבוגרים. הרופא יבצע מעקב אחר צפיפות העצם של צעירות המתגוררות במעונות עלה. השירות יבוצע בתמורה לשכר חודשי.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 21,030.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.

עוד משירותי מומחים: