מדריך הליכה

בחר מטבע

העסקת מדריך מקצועי, שילמד ויאמן את התושבים המוגבלים לשפר את מיומנויות ההליכה שלהם תוך שימוש בהליכון ייעודי. השירות יבוצע בתמורה לשכר חודשי.

Quantity: