Donation Opportunities


שתף את העמוד


מדריך הליכה

מדריך הליכה


העסקת מדריך מקצועי, שילמד ויאמן את התושבים המוגבלים לשפר את מיומנויות ההליכה שלהם תוך שימוש בהליכון ייעודי. השירות יבוצע בתמורה לשכר חודשי.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 1,918.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.