Donation Opportunities


שתף את העמוד


כרטיסים לראש השנה

כרטיסים לראש השנה


בואו להתחיל את השנה החדשה עם מצווה! על ידי רכישת כרטיס לראש השנה לשליחה ליקיריכם – תסייעו לילדים עם בעיות פסיכומוטוריות קשות ביותר בישראל. העיצובים הנאים על הכרטיסים נעשו על ידי ילדי עלה בסדנאות האמנות שלהם, תוך שימוש בטכניקות מיוחדות. 4 עיצובים יצירתיים במארז אחד הכיתוב בכרטיס: אל: __________________ התרומה נעשתה לכבוד עלה – רשת מעונות לטיפול באוכלוסיה בעל צרכים מיוחדים. מאת: _______________
בחר מטבע

36.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.

בואו להתחיל את השנה החדשה עם מצווה! על ידי רכישת כרטיס לראש השנה לשליחה ליקיריכם – תסייעו לילדים עם מוגבלויות מורכבות ביותר בישראל. העיצובים הנאים על הכרטיסים נעשו על ידי ילדי עלה בסדנאות האמנות שלהם, תוך שימוש בטכניקות מיוחדות. 4 עיצובים יצירתיים במארז אחד.

הכיתוב בכרטיס: אל: __________________

התרומה נעשתה לכבוד עלה – רשת מעונות לטיפול באוכלוסיה עם צרכים מיוחדים.

מאת: _______________