fbpx

כרטיסים לראש השנה

36.00

בחר מטבע

בואו להתחיל את השנה החדשה עם מצווה! על ידי רכישת כרטיס לראש השנה לשליחה ליקיריכם – תסייעו לילדים עם בעיות פסיכומוטוריות קשות ביותר בישראל. העיצובים הנאים על הכרטיסים נעשו על ידי ילדי עלה בסדנאות האמנות שלהם, תוך שימוש בטכניקות מיוחדות. 4 עיצובים יצירתיים במארז אחד הכיתוב בכרטיס: אל: __________________ התרומה נעשתה לכבוד עלה – רשת מעונות לטיפול באוכלוסיה בעל צרכים מיוחדים. מאת: _______________

בואו להתחיל את השנה החדשה עם מצווה! על ידי רכישת כרטיס לראש השנה לשליחה ליקיריכם - תסייעו לילדים עם מוגבלויות מורכבות ביותר בישראל. העיצובים הנאים על הכרטיסים נעשו על ידי ילדי עלה בסדנאות האמנות שלהם, תוך שימוש בטכניקות מיוחדות. 4 עיצובים יצירתיים במארז אחד.

הכיתוב בכרטיס: אל: __________________

התרומה נעשתה לכבוד עלה - רשת מעונות לטיפול באוכלוסיה עם צרכים מיוחדים.

מאת: _______________

 

Quantity:

אנא שיקלו תרומה חודשית.