fbpx

כלי אוכל מיוחדים

10,653.00

בחר מטבע

כלי אוכל מיוחדים מאפשרים לילדינו לאכול באופן עצמאי. לכלים יש תכונות כמו ספלים עם ידית כפולה, מחיצות עם צדדים גבוהים, כוסות גמישות, כפיות אחיזה בטוחות, כפות גדולות וכו'

אנא שיקלו תרומה חודשית.