Donation Opportunities


שתף את העמוד


כיתת ג'ימבורי

כיתת ג'ימבורי


כיתת הג'ימבורי מרכזת במתחם אחד את כל הילדים הזקוקים לפעילות מעוררת מרוכזת. החדר מכיל את כל הציוד המתאים לגירוי והפעלת החושים.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 76,471.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.