Donation Opportunities


שתף את העמוד


יחידת מגורים עלה נגב נחלת ערן

יחידת מגורים עלה נגב נחלת ערן


יחידות דיור מוגן ביתיות לבוגרים בעלי מוגבלות. היחידות תורמות לחיים נוחים ומעודדות לעצמאות.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 1,911,823.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.