Donation Opportunities


שתף את העמוד


יחידת טיפול נמרץ – מעונות עלה ירושלים – נתרם

יחידת טיפול נמרץ – מעונות עלה ירושלים – נתרם


היחידה ממוקמת באגף סיעודי מורכב החדש. היא נועדה לספק טיפול נמרץ מקצועי מסביב לשעון לילדים במצב קשה, בסביבתם הביתית, וללא צורך להעבירם לאשפוז במקום אחר ולא מוכר.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 1,051,501.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.