fbpx

יחידה לטיפול נמרץ בעלה ירושלים

923,260.00

בחר מטבע


הקמת יחידת טיפול נמרץ חדשה בירושלים. מאוישת ומצוידת לטפל ב- 4 ילדים בבת אחת. זה יכלול גם חדרי חולים פרטיים לילדים עם מחלות זיהומיות.

יחידה זו תסייע לעלה בעבודה חיונית שלה טיפול של מעל 200 ילדים עם מוגבלות מורכבת שיש להם תנאים רפואיים מורכבים בנוסף. ילדים אלה דורשים טיפול סיעודי מתקדם בבית החולים - 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה - עם כל הצרכים החינוכיים, החברתיים והשיקומיים שכל ילד צריך.

אנא שיקלו תרומה חודשית.

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly