Donation Opportunities


שתף את העמוד


טיול עובדים שנתי

טיול עובדים שנתי


טיול עובדים שנתי ליום אחד הוא חוויה מהנה ומגבשת, אך בעיקר חיונית להמשך העבודה המסורה. טיול כזה יעניק לצוות הזדמנות לקחת פסק זמן מהמציאות התובענית בה הם עובדים, להירגע ולאגור כוחות להמשך הדרך.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 21,030.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.