Donation Opportunities


שתף את העמוד


טיול סוף שנה

טיול סוף שנה


טיול סוף השנה המיועד ל-20 צעירים בעלי מוגבלויות, מתפרש למשך שלושה ימי טיול בגליל כולל לינה. הטיול יזמן לצעירים חוויות והנאות של "צעירים רגילים".
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 13,381.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.