Donation Opportunities


שתף את העמוד


טיול יומי

טיול יומי


טיול של יום אחד לשפת הים, לגן החיות או אתרים ואטרקציות למיניהם. טיול כזה חושף את הצעירים עם מוגבלויות שונות לחלקים יפים ומרתקים של העולם, הנמצאים ממש מעבר לדל"ת האמות של ביתם.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 1,527.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.