חדר תקשורת

177,550.00

בחר מטבע

להציע הזדמנויות תקשורת חלופיות מיוחדות בבית הספר לחינוך מיוחד בירושלים

אנא שיקלו תרומה חודשית.