fbpx

חדר שינה מוגן

124,285.00

בחר מטבע

מגורים איכותיים ועידוד עצמאות לדיירים עם מוגבלות מורכבת באווירה תומכת, ביתית.
בעלה נגב, בעלה ירושלים, ובעלה גדרה

אנא שיקלו תרומה חודשית.