Donation Opportunities


שתף את העמוד


חדר פיזיותרפיה – מעונות עלה ירושלים

חדר פיזיותרפיה – מעונות עלה ירושלים


חדר הפיזיותרפיה ממוקם באגף סיעודי מורכב החדש. בחדר יתקיימו מפגשים טיפוליים לילדים הסובלים ממחלות קשות, במטרה לסייע להם להגיע לניידות בתוך סביבתם הביתית והבטוחה מבחינה רפואית.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 286,772.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.