Donation Opportunities


שתף את העמוד


המתחם הווירטואלי

המתחם הווירטואלי


הקמת מתחם וירטואלי מתקדם לילדים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים. המתחם החדשני יאפשר לילדים להתנסות בפעילויות אינטראקטיביות מלהיבות, שאין להם הזדמנות להיחשף אליהן ולחוותן במציאות חייהם הרגילה.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 60,222.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.