fbpx

בובת החייאה

569.00

בחר מטבע

רוב ילדי עלה סובלים מקשיי נשימה רציניים ומצבים רפואיים מורכבים אחרים. לכן, חובה שכל עובדי הצוות, המטפלים והמתנדבים יעברו קורס הכשרה מקצועי בעזרה ראשונה, כולל נשימה מלאכותית, המחייבת בובת אימונים בגודל טבעי.

אנא שיקלו תרומה חודשית.