fbpx

אימון מטפל בספארי

14,204.00

בחר מטבע

הכשרת מטפלים עם הכשרה מתאימה מגדילה את היתרונות של תכנית "תרפיה בבעלי חיים" תוך הגדלת הכישורים המקצועיים שלהם

אנא שיקלו תרומה חודשית.