Donation Opportunities


שתף את העמוד


אגף סיעודי מורכב – מעונות עלה ירושלים – נתרם

אגף סיעודי מורכב – מעונות עלה ירושלים – נתרם


הקמת מחלקה לטיפול באוכלוסיה העונה להגדרה "סיעודי מורכב".מחלקה כזו תאפשר לילדים מוגבלים במצב רפואי וסיעודי מורכב, לחיות חיים איכותיים ומגוונים יותר. מעבר לשירותים הרפואיים והסיעודיים הנדרשים להם, יזכו הילדים לסביבה חינוכית וחברתית, התואמת את כל צרכיהם וכוללת שירותי חינוך מיוחד.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 33,456,954.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.