אגף כיתות חינוך מיוחד

1,775,500.00

בחר מטבע

חסות על קומת כיתות במרכז שיקום וחינוך החדש אשר בהקמה במרכז הארץ.

אנא שיקלו תרומה חודשית.