Donation Opportunities


שתף את העמוד


אגף בית חולים – מעונות עלה ירושלים – נתרם

אגף בית חולים – מעונות עלה ירושלים – נתרם


אגף המעניק לאלו הסובלים מבעיות רפואיות מורכבות את האשפוז והטיפול המיוחד הדרוש להם. הטיפול ניתן במסגרת הביתית המוכרת להם, מבלי לפגוע בשגרת הטיפולים היומית לה הם זקוקים.
בחר מטבע

הסכום הדרוש: 2,867,738.00

אנא שיקלו תרומה חודשית.