יחד מתמודדים עם הקורונה

  • 1000 ₪ סקשן
  • 500 ₪ לינה בהתנדבות בעלה
  • 360 ₪ ציוד מיגון
  • 250 ₪ תחבורה פרטית לצוות
  • 100 ₪ 1 סט מלא ציוד מגן לצוות
  • 72 ₪ אספקת היגיינה בסיסית
  • 36 ₪ ציוד טיפולי בסיסי
  • סכום אחר
  • ₪ 0.00

לא ניתן להמתין עם הצרכים של ילדי עלה.

תמיכה ציבורית חשובה מתמיד כדי להבטיח שדיירינו יקבלו את טיפולי הנשימה היומיומיים שלהם, את הטיפולים הרבים שהם קריטיים להתפתחותם, ואת התרופות שאינן כלולות בסל הבריאות בישראל.

כאשר האירועים, המבקרים ופגישות התרמה נמצאים בהמתנה, שירותים חיוניים אלה נמצאים בסכנה.

למרות שדיירי עלה מרוחקים מהציבור כדי לשמור על בריאותם, חיוני שהם לעולם לא ירגישו לבד.