תודה מעמותת ניצן

תודה מעמותת ניצן

שלישי, יוני 5th, 2012


עמותת ניצן בקרה בכפר השיקומי עלה נגב – נחלת ערן

amutat nitzan__2