שאלות נפוצות

הפנייה נעשית דרך קופת החולים בה את/ה מבוטח/ת.

(כללית/ לאומית/ מאוחדת או ביטוח לאומי/ משרד הביטחון)

יש לפנות לרופא המשפחה עם מכתב הסיכום מבית החולים ואו המלצה של רופא מקצועי לשיקום יום.

הבקשה תישלח לאישור הקופה דרך הסניף,

לאחר שיתקבל האישור מקופת החולים (טופס 17) –תזומן ליום הערכה רב צוותי, בניית תכנית טיפול אישית המותאמת עבורך והתחלת טיפולים.

כמובן – ישנו קשר רצוף במעבר ממרכז השיקום באשפוז למרכז שיקום-יום מהעברת התיק הרפואי ועד העברת מידע מקצועי בשגרה.