קמפיינים

תרומה קטנה - הבדל גדול

₪ 622.716%

₪ 10,000.006 תורמים

לתרומות

יחד מתמודדים עם הקורונה

קמפיין בת מצווה של שקד

₪ 730.707%

₪ 10,000.00

לתרומות