קמפיינים

תורמים את מענק הקורונה לילדי עלה

₪ 8,270.0717%

₪ 50,000.0022 תורמים

לתרומות

תוכנית קיץ 2020- עלה נגב

₪ 0.000%

₪ 50,000.00

לתרומות

תוכנית קיץ 2020- עלה ירושלים

₪ 0.000%

₪ 50,000.00

לתרומות

תרומה קטנה - הבדל גדול

₪ 9,106.6146%

₪ 20,000.00131 תורמים

לתרומות

יחד מתמודדים עם הקורונה

קמפיין בת מצווה של שקד

₪ 4,282.6943%

₪ 10,000.00

לתרומות