1. מחקר בין לאומי מתקיים במרכז עלה ירושלים בשיתוף  Christian University of Applied Science בנושא:
המאפיינים להפחתת שחיקה בקרב מטפלים סיעודיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה ועמוקה.
2. מחקר של ארבעת מרכזי עלה בשיתוף מכון ג'וינט- ברוקדייל: עלה והצלח – סיפורי הצלחה על שילובם וקידומם של דיירים ברשת מרכזי עלה
לינק למחקר:
 
3. קרן המלגות של עלה תומכת במחקרים מדעיים להם תרומה משמעותית מדעית ו/או יישומית לאיכות חיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה. 
תוכלו לעיין בתקצירי המחקרים ל2016, הנתמכים ע"י קרן מלגות עלה.
 
4. הוצא קול קורא להגשת בקשה למלגות לשנת 2017. חוקרים וסטודנטים מוזמנים לשלוח הצעות מחקר לבקשת תמיכה לפי המופיע בקול הקורא.