פורום פיתוח מנהיגות בצה"ל

פורום פיתוח מנהיגות בצה"ל

קבוצה של קצינים איכותיים אשר עוברים שבוע מרוכז של סדנא לפיתוח אישי. הם מקיימים אחת לחודש מפגש בארגון ייחודי/חברתי אחר והפעם ביקשו לערוך אותו ב"עלה נגב – נחלת ערן". לאחר מכן הם מנהלים שיח בקבוצה ומחברים את הנושא לאתגרי הפיקוד והמנהיגות הן בצה"ל והן בחברה.