yellow-logo

"אנו, בעלי היכולת, יוצרים בית המלא באהבה אושר ויכולת עבור ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים. כפר ייחודי זה, שהוא הבבואה של טובו של העולם, מושתת על ערכי אהבה, נתינה ואכפתיות, כבוד והגינות, הנאה ושמחה, ישירות ומקצועיות, אחריות ומחויבות, שיתוף הקהילה ועבודת צוות"

(חזון הכפר "עלה נגב – נחלת ערן").

כפר עלה נגב נחלת ערן, השוכן במועצה האזורית מרחבים, הוא כפר שיקומי ייחודי מסוגו בעולם, אשר הוקם ע"י רשת "עלה" והוכרז בידי ממשלת ישראל כפרויקט לאומי בהחלטת ממשלה מה 16 ביוני 2002.

הכפר מציע בית חם, מקצועי, מכבד ואוהב לתינוקות, ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית משולבת בנכויות פיזיות קשות, מומים גנטיים ומחלות נרכשות.

עלה נגב – נחלת ערן קרוי ע"ש בנם של דידי והאלוף (מיל.) דורון אלמוג, שהיה מדייריו הראשונים של הכפר.
דורון אלמוג שהיה בין מקימי המקום, מוביל קדימה את חזון הכפר ומשמש כיום כיו"ר עלה נגב – נחלת ערן.