עלה בני ברק
עלה ירושלים
עלה גדרה
עלה נגב

כל אדם זקוק להבנה, אהבה
ותמיכה, שיסייעו לו לממש
את עצמו ולחיות חיים מלאים.

ילדים ובוגרים בעלי צרכים
מיוחדים זקוקים לכך יותר
מכל אחד אחר!

ב"עלה" אנחנו נמצאים
בשבילם, מאמינים בכוחם
להתגבר על כל מוגבלות,
קשה ככל שתיהיה, ולממש
את הפוטנציאל שלהם.