סדנת תיפוף ע"י שוטרים

סדנת תיפוף ע"י שוטרים

חניכי מרכז התעסוקה של עלה גדרה, נהנו הבוקר מפעילות תיפוף בפארק לוינסון . תודה לקבוצת המתנדבים –השוטרים הנפלאים מסגל השרות של אגף מודיעין

על הסיוע בהוצאת הדיירים לפארק ועל העזרה בשטח!

שיתוף הפעולה אתכם במהלך השנים הינו משמעותי ומרגש עבורנו!

החניכים שלכם מהמכללה לשוטרים הינם שותפים מלאים לעשייה שלנו למען דיירי עלה במהלך כל השנה.