ביקור הנהלת משרד הביטחון

ביקור הנהלת משרד הביטחון

ראשון, ספטמבר 3rd, 2017